Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

01 March 2019 Нийтэлсэн 

Хүүхдийн эрхийг хангах, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн нөөц баялгийг дайчлах, салбар дундын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах шаардлагатай арга хэмжээ авах үүрэг бүхий Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл 2019 оны 02 сарын 27-ны өдөр 83,3% ирцтэйгээр анхдугаар хуралдаанаа зохион байгууллаа. Тус хурлаар :
1. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/2018/-ний тайлан
2. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлөөс ирүүлсэн чиглэлийн дагуу хэрэгжүүлэх ажил үйлчилгээ
3. Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө зэрэг 3 асуудлыг хэлэлцлээ. 
Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн анхдугаар хурлаар :
1. Хүүхдийн санал хүсэлтийг сонсох 333 хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
2. Сургуулийн цагдаа арга хэмжээг өргөн хүрээнд зохион байгуулах
3. Хүүхдийн төлөө зөвлөлөөс хүүхдийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалт ажил үйлчилгээг сурталчлах, олон нийтэд түгээх 
4. Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйл ажиллагаанд салбар дундын уялдаа холбоог сайжруулан, үйл ажиллагааг бодит үр дүнд хүргэх зэрэг чухал саналууд гарч, Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Top
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org