ДАРХАНЧУУД ЦЭЦЭРЛЭГТ ХАМРАГДАХ ХҮҮХДИЙН ТООГ 150-ИАР НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлж, хүүхдийн суралцах ая тухтай орчныг бүрдүүлнэ гэж заажээ. Энэ дагуу 2018 оноос эхлэн Дархан сумын наймдугаар багт шинээр 150 хүүхдийн хүчин чадалтай шинэ цэцэрлэгт баригдаж, энэ онд ашиглалтад орсон байна.

Тус баг нь 700 орчим цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй. Үүнээс 300 гаруй нь 23 дугаар цэцэрлэгт хамрагдан сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшдэг бөгөөд цэцэрлэгт хамрагдаагүй 100 гаруй хүүхэд байжээ. Дээрх цэцэрлэг ашиглалтад орсноор 150 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших боломжтой болж байна.

Шинэ цэцэрлэгийн зарим эд хэрэглэгдэхүүнийг орон нутгийн төсвөөс болон аж ахуй нэгж байгууллага, эцэг эхийн төлөөлөл хамтран бий болгожээ.