Нийт мэдээ

ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАНД ДАРХАН-УУЛ АЙМГАА ТӨЛӨӨЛӨН ОРОЛЦСОН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ХҮҮХДҮҮД ҮЕ ТЭНГИЙНХЭНДЭЭ ЧУУЛГАНЫ ҮР ДҮНГЭЭ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Хүүхдийн оролцооны үндэсний чуулганд Дархан-Уул аймгаа төлөөлөн оролцсон төлөөлөгч хүүхдүүд, 12 дугаар сургуулийн сурагчидтай уулзаж, чуулганаас гарсан санал санаачилга болон тайлан мэдээг түгээлээ.

Мөн энэ үеэр сурагчдад, сургуулиудад байршуулаад байгаа QR кодыг хэрхэн ашиглах, өөрсдийн дуу хоолойгоо багш удирдлагуудад хэрхэн цахимаар хүргэж болох талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг түгээлээ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *