Нийт мэдээ

“БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭРГЭДЭХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангасан хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, эцэг эх, асран хамгаалагч, олон нийтэд хүүхдийг асрах, хүмүүжүүлэх, мэдлэг хандлага төлөвшүүлэх, гэр бүлийн үнэ цэнийг мэдрүүлэх агуулгын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газраас “БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭРГЭДЭХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ийг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Дархан-Уул аймгийн Татварын хэлтсийн “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн гишүүд хамрагдсан юм.

Энэхүү сургалтыг “Хүүхдийн эрх хамгаалал-Үжин төв”-ийн үүсгэн байгуулагч, Хамтарсан багийн үндэсний сургагч багш, зөвлөх Д.Ундраа удирдан явуулж байна.

Дархан-Уул аймгийн Татварын Хэлтэс

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *