Нийт мэдээ

ТӨРИЙН АЛБА ХААГЧИДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙВ

“Ес зүйтэй, хүнд сурталгүй төрийн алба” аяны хүрээнд Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга П.Баярсайхан, ХШҮДАХ-ийн дарга Д.Жаргалсайхан нар өнөөдөр /2021.09.06/ Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газрын алба хаагчидтай уулзалт хийлээ. Уулзалтаар төрийн үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, тайлан мэдээ, дотоод хяналт, эрсдэлийг үнэлэхэд юуг анхаарах, хэрхэн ажлаа сайжруулах чиглэлээр зөвлөн туслах арга зүйн мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *